ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αδυναμία προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα;

Posted in Uncategorized από Ιωάννης Β. Βέλλης στο Μαΐου 24, 2012

Τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς προστασία οι σημαντικότερες ελληνικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, θέτει με ερώτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.

Οι Φορείς Διαχείρισης που ιδρύθηκαν για 27 περιοχές πριν δέκα περίπου χρόνια, αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν πλέον από δημόσια κονδύλια. Σύμφωνα, με πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα, θα απαιτούνταν 270,5 εκατ. ευρώ ανά έτος για μισθούς, υποδομές, έργα διατήρησης και διαχείρισης, παρακολούθηση, φύλαξη, ενημέρωση για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ελληνικού Δικτύου κτλ. «Είναι απίθανο να διατεθεί ένα τέτοιο κονδύλι, αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας για τον συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε χαρακτηριστικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ζητά να ενημερωθεί αν η ελλιπής προστασία και χρηματοδότηση αυτών των περιοχών παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδιαίτερα την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ. Επίσης, ζητά τη γνώμη της Κομισιόν για το ενδεχόμενο αυτή η εξέλιξη να αντιβαίνει προς τις κατευθύνσεις της πρόσφατα υιοθετηθείσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα έως το 2020. Τέλος, ρωτά τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή ώστε να στηρίξει την Ελλάδα, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, και αν έχει αξιοποιήσει η χώρας μας αποτελεσματικά υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και γενικότερα της βιοποικιλότητας.

«Η παραδοχή της αδυναμίας χρηματοδότησης του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και των Φορέων Διαχείρισής τους από υπεύθυνα υπηρεσιακά χείλη αποτελεί ένα τραγικό γεγονός. Έχουμε ξαναπεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα δέχεται συνεχώς και νέα πλήγματα οπισθοχώρησης σε επίπεδο εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής, το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Πολλοί, ίσως, να μη δίνουν σημασία στη βιοποικιλότητα μπροστά στα οικονομικά αδιέξοδα. Ωστόσο, πρόκειται για όλα εκείνα τα υποστηρικτικά συστήματα της ζωής μας, που χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε, ενώ ταυτόχρονα η προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας είναι σε θέση να συμβάλλει και στην καταπολέμηση της διογκούμενης ανεργίας, της φτώχειας και της απόγνωσης.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι προτείνουμε την οικολογική ανασυγκρότηση της χώρας, μια πρόταση απόλυτα ρεαλιστική που αξιοποιεί τους φυσικούς μας πόρους χωρίς να τους εξαντλεί, δημιουργεί θέσεις εργασίας για όλες τις κοινωνικές ομάδες των πολιτών σε ποικίλες οικονομικές δραστηριότητες (παραγωγή, μεταποίηση, τουρισμός, προστασία περιβάλλοντος). Μόνο έτσι η προστασία της βιοποικιλότητας θα πάψει να αποτελεί ένα κενό ευχολόγιο. Όμως, και η συνδρομή της Ευρώπης σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητη. Είναι πρόσφατη ακόμη η ελλιπής απάντηση στην ερώτησή μου για την υποβάθμιση των προγραμμάτων LIFE που αποτελούν την κύρια χρηματοδότηση για θετικά μέτρα προστασίας της σημαντικής για την ΕΕ βιοποικιλότητας. Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας πρέπει να είναι στο κέντρο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αναζωογόνηση της οικονομίας αλλά και αυτής για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων. Υπάρχουν τόσες ανάγκες στον τομέα της προστασίας των φυσικών περιοχών και της βιοποικιλότητας αλλά και τόσες χιλιάδες άνεργοι πτυχιούχοι που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν όλα αυτά που έμαθαν στις σπουδές τους. Η γεφύρωση αυτών των αναγκών μπορεί να γίνει με τη στοχευμένη κατεύθυνση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στης απασχόληση νέων ανέργων για την προστασία της βιοποικιλότητας, της ίδιας της βάσης για την ζωή».

Για περισσότερες πληροφορίες: Γ. Μπλιώνης, 6944-869772

(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: Αδυναμία προστασίας των περιοχών του δικτύου Natura 2000, στην Ελλάδα

Χωρίς προστασία κινδυνεύουν να μείνουν οι σημαντικότερες ελληνικές περιοχές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000, καθώς οι Φορείς Διαχείρισης που ιδρύθηκαν για έναν αριθμό περιοχών πριν δέκα περίπου χρόνια, αδυνατούν να χρηματοδοτηθούν πλέον από δημόσια κονδύλια. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις εκπροσώπου του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) σε επιστημονική ημερίδα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα , θα απαιτούνταν 270,5 εκατ. ευρώ ανά έτος για μισθούς, υποδομές, έργα διατήρησης και διαχείρισης, παρακολούθηση, φύλαξη, ενημέρωση για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του ελληνικού Δικτύου κτλ. «Είναι απίθανο να διατεθεί ένα τέτοιο κονδύλι, αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας για τον συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε χαρακτηριστικά, η εκπρόσωπος του Υπουργείου. Όπως επίσης επισήμανε, το δίκτυο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) καθώς και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) χρειάζεται επιμέρους συμπληρώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Δίκτυο των θαλασσίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας, όπου υπάρχουν πολλά κενά.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για τα προβλήματα χρηματοδότησης του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000; Γνωρίζει για τα κενά στο Δίκτυο των θαλασσίων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας  (ΤΚΣ);

2. Συμφωνεί ότι η ελλιπής προστασία και χρηματοδότηση αυτών των περιοχών παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ιδιαίτερα την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ; Συμφωνεί ότι αυτή η εξέλιξη αντιβαίνει προς τις κατευθύνσεις της πρόσφατα υιοθετηθείσας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα έως το 2020;

3. Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να στηρίξει το κράτος-μέλος, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000;

4. Έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα αποτελεσματικά υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και γενικότερα της βιοποικιλότητας της χώρας;

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=458798

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: