ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Το λεκανοπέδιο χρειάζεται τώρα ένα ισχυρό και δίκαιο Π.Δ.

Posted in Uncategorized από Ιωάννης Β. Βέλλης στο Φεβρουαρίου 8, 2011

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ από ΑΝΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Το 2009 για μια ακόμη φορά η χώρα μας σύρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπου καταδικάστηκε για παράβαση της Κοινοτικής Οδηγίας 79/409 «για τα πουλιά» που αφορά την προστασία της ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων τους. Για να αποφευχθούν επιπλέον καταδίκες και πρόστιμα στοιχειοθετήθηκε το παρόν Π.Δ. που για πρώτη φορά λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς μας υποχρεώσεις στην διαφύλαξη της ευρωπαϊκής φυσικής κληρονομιάς που έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε ακόμη στον τόπο μας με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Η διατήρηση της ορνιθοπανίδας έχει οριστεί την τελευταία δεκαετία ως ένα από τα μετρήσιμα κριτήρια ποιότητας ζωής (όπως π.χ. η ατμοσφαιρική ρύπανση) και έτσι το Δίκτυο Natura 2000 και ειδικότερα οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά (ΖΕΠ) δημιουργήθηκαν για να προστατέψουν τις πιο ευαίσθητες περιοχές  της κάθε χώρας (περιλαμβάνοντας στην Ελλάδα 202 περιοχές και 20.9% της έκτασης της, ποσοστό αντίστοιχο των άλλων χωρών μελών). Η πόλη των Ιωαννίνων πληρεί εδώ και πολλά χρόνια τα κριτήρια ένταξης λόγω της παρουσίας του παγκοσμίως απειλούμενου Κιρκινεζιού (Κίλιλας) που έχει παρουσιάσει και εδώ δραματική μείωση, γεγονός που είναι γνωστό σε κάθε Γιαννιώτη, συνεχίζει όμως να φωλιάζει σε ελάχιστες κεραμοσκεπές  του κέντρου και τρέφεται κυρίως στους χερσότοπους και τα βοσκολίβαδα πάνω από το πανεπιστήμιο και το νοσοκομείο, στις λοφοπλαγιές Κοσμηράς-Μαρμάρων. Η πλούσια ορνιθοπανίδα του παρελθόντος, με έμβλημά της το τελευταίο ζευγάρι πελαργών της Καλούτσανης, απειλείται να μείνει ως μνήμη στις διηγήσεις των παλαιότερων και χαραγμένη στις γκραβούρες άλλων εποχών.

Το μέλλον μας υποθηκεύτηκε στο βωμό των εργολαβικών συμφερόντων κι εκείνων που σήμερα κλείνουν τα μάτια στα συνεχιζόμενα μπαζώματα, την άναρχη επέκταση του πολεοδομικού ιστού, την καταστροφή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του λεκανοπεδίου, την ρύπανση της λίμνης από τα ανεξέλεγκτα λύματα. Αυτοί που με όχημα την δική τους «ανάπτυξη» επέτρεψαν την καταστροφή των καταβοθρών και των εποχιακών υγροτόπων του λεκανοπεδίου με το συνεχές μπάζωμα και χτίσιμο, που ρεζίλεψαν την χώρα μας διεθνώς με τη διακοπή λειτουργίας της πανάκριβης Εγνατίας από τις πλημμύρες και οδήγησαν σε απόγνωση τους φτωχότερους όταν τα ξεχειλισμένα νερά γέμισαν υπόγεια και στάβλους. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι τέτοια φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται συχνότερα λόγω των κλιματικών αλλαγών. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν;

Χρειαζόμαστε τώρα να πρυτανεύσει η λογική, η χωροταξία, ο προσδιορισμός των χρήσεων γης, ο τρόπος αξιοποίησης των τοπικών φυσικών τρόπων και δυνάμεων, χρειάζεται μακρόπνοος σχεδιασμό. Τι μας λένε; Δύο είναι τα κύρια (και τα πλέον έωλα) επιχειρήματα που δείχνουν όμως την ένδεια της πρότασης απόσυρσης του Π.Δ., αφού λένε:

  • Να προηγηθεί η ψήφιση του ρυθμιστικού:  Πώς είναι δυνατόν να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις όταν δεν υπάρχουν οι γενικές κατευθύνσεις που ορίζονται με το Π.Δ. βάση των εθνικών νόμων και ευρωπαϊκών οδηγιών; Είναι προφανές ότι θέλουν να μας εμπλέξουν σε ατέρμονες καθυστερήσεις την ώρα που οι μπετονιέρες θα τσιμεντοποιούν οτιδήποτε απόμεινε οπουδήποτε!
  • Να επικαιροποιηθεί (λένε) η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) της λίμνης, για την χρησιμότητά της οποίας γνωρίζουμε αφού τα μέτρα που υποδείκνυε «έμειναν στα χαρτιά». Εκτός αυτού η νέα Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του λεκανοπεδίου χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και ουσιαστικά άλλη ΕΠΜ, όπως και σχέδια διαχείρισης, ειδικές ρυθμίσεις και δράσεις, αφού έχει να αντιμετωπίσει εντελώς διαφορετικά και νέα προβλήματα, αλλά πάνω από όλα πολιτική βούληση εφαρμογής των μελετών!

Είμαστε ενάντια σε κάθε ενέργεια που οδηγεί σε περισσότερη εξάρτηση την Ήπειρο από ανεξέλεγκτες «αναπτυξιακές» κερδοσκοπικές κινήσεις, ντόπιες ή ξένες, που θέλουν να μας οδηγήσουν στην αυτοκαταστροφή. Η αγροτική γη, το καθαρό δημόσιο νερό, η βιοποικιλότητα και ο αγρο-κτηνοτροφικός πληθυσμός που θέλει να μείνει στον τόπο του είναι για μας το κεφάλαιο που χρειάζεται να αξιοποιηθεί ορθά στην Ήπειρο χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά αγρο-περιβαλλοντικά κονδύλια που διατίθενται σε κάθε περιοχή Natura στην Ε.Ε. και οδηγούν τους κατοίκους, ιδιαίτερα των ορεινών και μειονεκτικών οικονομικά περιοχών άλλων χωρών, να ζητάνε να ενταχθούν στο δίκτυο ώστε να προστατευθούν από την ισοπεδωτική ασυδοσία της άκρατης, χωρίς όρια κερδοσκοπίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι είμαστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της χαοτικής εκτός σχεδίου δόμησης, ενός ακόμη ελληνικού παραλογισμού που επέβαλαν τα εργολαβικά συμφέροντα του παρελθόντος. Δεν είμαστε όμως ούτε υπέρ της κοινωνικά άδικης οριζόντιας και καθολικής απαγόρευσης δόμησης, όσοι έχουν ανάγκες και θέλουν να χτίσουν θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάξουν τις περιουσίες τους με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις μέσα στα όρια επέκτασης των οικισμών, με ανταλλαγή γης ή άλλες κατάλληλες μεθόδους που μπορούν να υποδειχθούν από ειδικές χωροταξικές μελέτες και να ενσωματωθούν στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο.

Ας κοιτάξουμε το λεκανοπέδιο (και το μέλλον μας) από ψηλά, από τον ιστορικό οικισμό των Λιγκιάδων  και ας θυμηθούμε τι έγινε μέσα στα δέκα τελευταία χρόνια εδώ και τι μέλει να γίνει στα επόμενα δέκα που εμείς ακόμη θα συνεχίσουμε να αδρανούμε; Θέλουμε το στολίδι μας κατ’ εικόνα και ομοίωση της Αθήνας; Η προστασία της κοινής και δημόσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας μας, θέλει εδώ και τώρα γενναίες πολιτικές αποφάσεις, ενότητα και όχι μικροκομματικές περιχαρακώσεις. Μπορεί να εντοπίζουμε παραλείψεις, ατέλειες και απαιτούμενες βελτιώσεις (όπως π.χ. με την οριοθέτηση των επιμέρους ζωνών, στα διάφορα μέτρα που προβλέπονται κτλ), σημεία τα οποία μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν με δημοκρατικό διάλογο, πιστεύουμε όμως ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε επιτέλους ένα στέρεο νομοθετικό πλαίσιο, ένα ισχυρό και δίκαιο Π.Δ. που να εγγυάται το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας.

ΕΤΣΙ:

Καταψηφίζουμε την πρόταση απόσυρσης του Π.Δ. και δηλώνουμε ότι θα αγωνιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο ώστε να πρυτανεύσουν τα μακροχρόνια δικαιώματα  ευζωίας όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου κι όχι μόνο.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: