ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Προγραμματικές θέσεις για τις Ευρωεκλογές των Οικ. Πράσινων Ιωαννίνων

Posted in Uncategorized από rigastsiakiris στο Μαΐου 29, 2009

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Τοπική Πολιτική Κίνηση  – Οικολόγων Πράσινων Ιωαννίνων
ioannina.ecogreens@gmail.com

Προγραμματικές θέσεις για τις Ευρωεκλογές των Οικ. Πράσινων Ιωαννίνων

Δεδομένου ότι ο νομός Ιωαννίνων γλίτωσε μέχρι σήμερα από την «ανάπτυξη» που δείχνει σήμερα τα οικονομικά και οικολογικά της αδιέξοδα, αλλά και όντας ένας νομός προικισμένος με μοναδική φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, εμείς οι Οικολόγοι Πράσινοι Ιωαννίνων, θέλουμε να μετατρέψουμε την αδυναμία σε προτέρημα και με την συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εν μέσω οικονομικής κρίσης, οραματιζόμαστε ο νομός μας να γίνει ο υποδειγματικός «Πράσινος Νομός» της χώρας, δίνοντας μια άλλη κατεύθυνση σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου μας. Στην κατεύθυνση αυτή δίνουμε προτεραιότητα στους παρακάτω τομείς:

* Συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών (και ιδιαίτερα των ορεινών) στις εστίες τους μέσω της δημιουργίας νέων «πράσινων θέσεων εργασίας» με βάση την πολυκεντρική περιφερειακή συγκρότηση, τη διατήρηση των παραδοσιακών ασχολιών, των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας με προτεραιότητα:

– Στην ουσιαστική στήριξη των παραδοσιακών επαγγελμάτων του πρωτογενή τομέα που άντεξαν για αιώνες εδώ και ιδιαίτερα των κτηνοτρόφων, των μικροκαλλιεργητών και των παραδασόβιων πληθυσμών με την αξιοποίηση και ενδυνάμωση των ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων της περιοχής στην κατεύθυνση της παραγωγής εξειδικευμένων τοπικών αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (βιολογικά, ΠΟΠ, παραδοσιακά, ορεινά κτλ) και με άμεσο στόχο την πλήρη κατάργηση της εισαγωγής αγνώστου προέλευσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών για ζωοτροφές

– Τη δημιουργία τοπικών οργανισμών πιστοποίησης, σήμανσης διαφήμισης και διάθεσης τους καθώς και τη δημιουργία συνεταιρισμών και δικτύων παραγωγών – καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες

– Τη στροφή της βιομηχανίας στις «πράσινες τεχνολογίες» με κοινωφελείς σκοπούς και κοινωνικό πρόσωπο (ΑΠΕ, βιοκλιματικά, νέα υλικά κτλ) με την υποβοήθησή τους μέσω της πράσινης φορολογίας, φοροαπαλλαγές και ελαφρύνσεις, σε αντίθεση με αυτές που αδιαφορούν για τα κοινωνικά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

– Τη σύνδεση των παραπάνω με τα πανεπιστημιακά και τα ερευνητικά ιδρύματα της περιοχής για άμεση τοπική εφαρμογή νέων πράσινων καινοτόμων τεχνολογιών και την παραγωγή τοπικών «πράσινων προϊόντων γνώσης, υλικών και τεχνολογιών», με την ανάπτυξη και ανάδειξη της Ηπείρου ως υποδειγματικό κέντρο παραγωγής γνώσης και πολιτισμού στα νότια Βαλκάνια.

* Προστασία του τοπίου, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω ειδικών δράσεων διατήρησης, αποκατάστασης, ανάδειξης και στελέχωσης φορέων και υπηρεσιών που διαχειρίζονται τις φυσικές περιοχές, τους αρχαιολογικούς χώρους, τα ιστορικά μνημεία και είναι υπεύθυνοι για τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής μέσω:

– Του χαρακτηρισμού της Δωδώνης και του Ζαγορίου ως Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (UNESCO)

– Τη δημιουργία δικτύου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων με έμφαση στα προϊστορικά χρόνια, τα κάστρα και τα βυζαντινά μνημεία

– Τη θεσμοθέτηση με Προεδρικά Διατάγματα των Εθνικών Πάρκων και των προστατευόμενων περιοχών (Βόρεια Πίνδος, Παμβώτιδα), τη δημιουργία νέων (Γράμμου, Τζουμέρκων) και την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών τους με ικανό και άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, φύλακες και ξεναγούς.

– Την προώθηση του αειφορικού τουρισμού μικρής κλίμακας που δεν ξεπερνά το μέτρο του ορεινού αναγλύφου, του ιδιαίτερου αγροτικού τοπίου, που σέβεται την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής και δεν αλλοιώνει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των παραδοσιακών οικισμών. Ο μικρός παραδοσιακός οικογενειακός ξενώνας αποτελεί για μας φρένο στα συμφέροντα των μεγάλων tour operators και στην επιδημία της μαζικοποίησης, συνδυάζοντας οικοτουρισμό και πολιτιστικό τουρισμό, την διάσωση τοπικών αγροτικών φυλών ζώων και φυτών και την διατήρηση της βιοποικιλότητας με την ενδυνάμωση του πρωτογενή τομέα και με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων.

– Την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου των Ιωαννίνων και της πολυπολιτισμικής ιστορίας της πόλης, την αναβάθμιση και την ενοποίηση των ελεύθερων δημόσιων χώρων, την αποκατάσταση των παραλίμνιων εκτάσεων με την δημιουργία θεματικών περιβαλλοντικών και μητροπολιτικών πάρκων σε όλες τις ελεύθερες εκτάσεις.

– Την προστασία, ορθολογική χρήση και αποκατάσταση των υδάτινων πόρων και ειδικότερα των υποβαθμισμένων υγροτόπων με έμφαση στον ποταμό Καλαμά και τη λίμνη Παμβώτιδα, την επαναδημιουργία της λίμνης Λαψίστας καθώς και την πολιτική πίεση για την πλήρη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τα νερά, καθώς και για τη δημιουργία Ενιαίου Φορέα Ποιότητας Υδάτων με συμμετοχή του πανεπιστημίου, υπηρεσιών και ΟΤΑ, καθώς και για την ειδική φορολόγηση των βιομηχανιών εμφιάλωσης του νερού για την χρηματοδότηση των παραπάνω, ώστε ο νομός μας να αναδειχθεί ως ο βέλτιστος αειφορικός παραγωγός και διαχειριστής νερού της χώρας.

Ταυτόχρονα θα αγωνιστούμε γενικότερα για την μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου και της άναρχης ανάπτυξης με ειδικά μέτρα:

Σε επίπεδο ενέργειας:

– Τη μείωση της κατασπατάλησης και την μετατροπή όλων των δημοσίων & βιομηχανικών κτιρίων σε ενεργειακά αυτόνομα και βιοκλιματικά

– Τη φοροαπαλλαγή και επιδότηση των ΑΠΕ για οικιακή χρήση και των μετατροπών συμβατικών κτιρίων σε βιοκλιματικά

– Την ενεργειακή αυτονόμηση του νομού με παραγωγή «καθαρής πράσινης ενέργειας» μόνο από συνδυασμό ΑΠΕ εντός 10ετίας με έμφαση σε φωτοβολταϊκά και γεωθερμία

Σε επίπεδο μεταφορών:

– Τη σύνδεση του νομού Ιωαννίνων με την Ελλάδα και τα Βαλκάνια μέσω δικτύου μεταφορών φιλικών στο περιβάλλον, με την Σιδηροδρομική Εγνατία και Ιόνια και με σύνδεση μικρών πόλεων και κωμοπόλεων με προαστιακούς

– Την επίλυση των συγκοινωνιακών προβλημάτων της πόλης Ιωαννίνων με την δημιουργία τραμ, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο και σε όλες τις συνοικίες, ποδηλατοδρόμους και μη ρυπογόνα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε επίπεδο χωροταξικού σχεδιασμού:

– Ενοποίηση δήμων όπως του λεκανοπεδίου, του Ζαγορίου και της Κόνιτσας

– Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης σε όλο τον νομό

– Μη χωροθέτηση νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

– Βελτίωση υποδομών άθλησης και προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής σε προγράμματα αθλητισμού όλων των ηλικιών

– Συγκράτηση της αστικοποίησης με ειδικά μέτρα για την προστασία των περιφερειακών παραγωγικών (γεωργικών) εκτάσεων

– Εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου Ιωαννίνων βάση της πολυκεντρικής συγκρότησης και του 3ου σεναρίου που παρουσιάσαμε πρόσφατα στα ΜΜΕ.

– Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με στόχο «μηδενικά σκουπίδια» εντός 10ετίας, μέσω της ουσιαστικής προώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών.

Συνοψίζοντας, μέγιστη μέριμνα μας είναι η προώθηση των «πράσινων» ιδεών και των αειφορικών πρακτικών σε ολόκληρο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων του νομού Ιωαννίνων και ιδιαίτερα σε αυτούς των προϊόντων, των υπηρεσιών, των υποδομών και των επενδύσεων, με την αξιοποίηση των ιδιαίτερων προτερημάτων της περιοχής και την αποφυγή των λαθών και των αρνητικών παραδειγμάτων ανάπτυξης της υπόλοιπης χώρας, για την ορθολογική διαχείριση της μοναδικής κληρονομιάς που αποκτήσαμε και υποχρεούμαστε να παραδώσουμε τουλάχιστον άθικτη στα παιδιά των παιδιών μας.

Advertisements

Ένα Σχόλιο to 'Προγραμματικές θέσεις για τις Ευρωεκλογές των Οικ. Πράσινων Ιωαννίνων'

Subscribe to comments with RSS ή TrackBack to 'Προγραμματικές θέσεις για τις Ευρωεκλογές των Οικ. Πράσινων Ιωαννίνων'.

  1. bioannis said,

    Μπράβο στους ΟΠ των Ιωαννίνων !! Το τοπικό πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για εξειδίκευση του εθνικού προγράμματος πράσινης/οικολογικής λύσης στη Κρίση, για όλη την Ελλάδα. Εύχομαι, κάθε μέρα που περνά να σας βρίσκει πιό κοντά στο στόχο σας σύντομα, για να αναδειχτεί ο Νομός Ιωαννίνων σε Νομό πράσινης οικονομίας, βιώσιμων δραστηριοτήτων, δικαιων πρακτικών στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Νομός Ιωαννίνων, ένας από τους πλουσιότερους Νομούς της χώρας στο φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, σας χρειάζεται και σύντομα θα απολαμβάνετε το σεβασμό και την ελπίδα από την πλειονότητα των ανθρώπων της Ηπείρου.

    Τις ευχές μου για θετική έκβαση στις προσπάθειες, τις προσδοκίες σας για το μέλλον που ήδη «είναι εδώ», τις ελπίδες και τα οράματά σας.

    Εύχομαι επίσης, οι κριτές και αξιολογητές της δράσης και της πολιτικής μας συμπεριφοράς, που είναι οι συνάνθρωποί μας και οι επόμενες γενιές, να λένε σήμερα αλλά και στο μέλλον, όχι μόνο οτι απλώς προσπαθήσαμε αλλά και οτι αφήσαμε κάτι ως πολίτιμη παρακαταθήκη στον πολιτισμό και την αξιοβίωτη ζωή για όλους.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: